Si necesitas líneas de financiación para tu proyecto o empresa, desde la ADL del Ajuntament d’Oliva te ofrecemos información tanto para nuevos emprendedores como para empresas.

 

  • Línia de finançament bonificat REACTIVA FEDER

Objecte: atorgament de préstecs bonificats per al finançament de:
Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips;
Adquisició de participacions empresarials;
Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles;
Sosteniment del capital circulant
Condicions econòmiques:
Inversions: mínim de 20.000 i màxim de 100.000 € (persona treballadora autònoma), 500.000 € (microempresa, comunitats de béns i societat civil) i 5.000.000 € (resta de casos)
Capital circulant: màxim de 50.000 € (persona treballadora autònoma), 250.000 € (microempresa, comunitat de béns i societat civil) o 1.000.000 € (pime)
Termini d’amortització: entre 4 i 10 anys amb fins dos anys de carència (inversió) o entre 2 i 4 anys amb possibilitat de retorn del 100% al final de l’operació (capital circulant)
Interés: fix de 2,03% (0% en municipis AVANT – Agenda valenciana antidespoblament, programa ASTREA i en municipis afectats pels incendis forestals d’agost del 2022)
Comissions: fins l’1% de comissió d’obertura; sense comissió de cancel·lació
Cobertura: 80% de la inversió
Tram no reemborsable: 20% del valor nominal de l’operació (ampliable fins el 30%)
Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques amb la consideració d’empresa menuda i mitjana amb una antiguitat mínima de dos anys i tindre com a mínim un empleat (o una persona treballadora autònoma) en la data de la sol·licitud que operen en els sectors de l’annex II
Límit de sol·licitud: 31/12/2023 o fins esgotament pressupostari
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/30/pdf/2022_8776.pdf
Correcció d’errades: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/21/pdf/2022_9623.pdf
Ampliació de termini: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12988.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/30/pdf/2022_8923.pdf
https://prestamos.ivf.es/va/prestecs/linia-financament-reactiva-feder/

 

  • Línia de finançament general de l’IVF

Objecte: atorgament de préstecs en condicions de mercat per al finançament d’empreses en matèria de:
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 34
Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips;
Sosteniment del capital circulant
Condicions econòmiques: import igual o superior a 20.000 € fins el 80% del valor de la inversió realitzada (100% de la part corresponent a l’aval d’una SGR)
Inversions: mínim de 20.000 i màxim de 200.000 € (persona treballadora autònoma), 500.000 € (microempresa), 2.000.000 € (pimes), 5.000.000 € (entre 250 i 3.000 treballadors) o 10.000.000 € (>3.000 treballadors)
Capital circulant: mínim de 20.000 € i màxim de 50.000 € (persona treballadora autònoma), 200.000 € (microempresa), 1.000.000 € (pime), 5.000.000 € (entre 250 i 3.000 treballadors) o 10.000.000 € (>3.000 treballadors)
Termini d’amortització: entre 4 i 10 anys amb fins dos anys de carència (inversió) o entre 2 i 4 anys amb possibilitat de retorn del 100% al final de l’operació (capital circulant)
Interés: EURIBOR + el marge de risc establert (en el cas d’aval de l’SGR -autònoms, comunitats de béns o societats mercantils <10 treballadors- serà 1,5%)
Comissions: fins l’1% de comissió d’obertura; sense comissió de cancel·lació
Persones beneficiàries: persona treballadora autònoma, comunitats de béns, societats mercantils de qualsevol sector excepte els exclosos en l’article 3r (activitats econòmiques il·legals, tabac i begudes alcohòliques, producció i comerç d’armes i municions, casinos i equivalents, financera i immobiliària, etc.)
Límit de sol·licitud: fins esgotament pressupostari
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/28/pdf/2022_5881.pdf
Resolució de modificació: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/28/pdf/2022_11108.pdf
https://prestamos.ivf.es/va/prestecs/linia-financament-general-de-livf/ 

 

  • Línia de finançament bonificat IVF Inverteix – Gran empresa industrial

Objecte: atorgament de préstecs bonificats per al finançament d’operacions d’inversió durant el 2022 com
Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips
Adquisició de participacions empresarials
Adquisició o elaboració pròpia d’actius intangibles
Condicions econòmiques: fins el 80% de l’objecte de finançament amb un màxim de 5M€ amb un termini d’amortització entre 5 i 10 anys (amb dos anys de carència dins del període), comissió d’obertura de fins l’1%, i interés EURIBOR + un marge de risc de l’1%
Tram no reemborsable: 10% del valor nominal de l’operació
Persones beneficiàries: grans empreses industrials que operen en el grup C Indústria manufacturera (codis 10 a 33) de CNAE-2009 amb una antiguitat mínim de 5 anys
Límit de sol·licitud: 31/12/2023 o esgotament del crèdit disponible
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 35
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/26/pdf/2022_505.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/26/pdf/2022_498.pdf
Convocatòria (modificacions): https://dogv.gva.es/datos/2022/06/08/pdf/2022_5241.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2022/08/29/pdf/2022_7839.pdf
Extracte (modificacions): https://dogv.gva.es/datos/2022/06/08/pdf/2022_5272.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2022/08/29/pdf/2022_7831.pdf
Convocatòria (modificacions): https://dogv.gva.es/datos/2023/01/12/pdf/2023_200.pdf
https://prestamos.ivf.es/va/prestecs/linia-bonificada-ivf-inverteix-gran-empresa-industrial/

 

  • Instrument financer Préstecs participatius IVF en coinversió amb inversors privats

Objecte: atorgament de finançament per al creixement d’empreses de creació recent, prioritzant la innovació, a través de la coinversió juntament amb altres inversos privats
Condicions econòmiques: import entre 75.000 i 300.000 € per pime finançada, subjecte a l’import de la coinversió per part d’inversors privats
Termini d’amortització: fins 7 anys amb fins tres anys de carència
Interés: EURIBOR + el marge financer de l’exercici (entre 3 i 9%)
Comissions: 10% de la quantitat amortitzada per cancel·lació anticipada
Garanties: sense garanties addicionals a les que aporta el projecte empresarial mateix
Persones beneficiàries: microempreses i empreses menudes i mitjanes amb una antiguitat entre 4 mesos i 7 anys
Límit de sol·licitud: fins esgotament pressupostari
Acord: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6800.pdf
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6798.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6822.pdf
https://prestamos.ivf.es/va/prestecs/linia-prestecs-participatius-ivf-en-coinversio/

 

  • AgroInnpulso: finançament a la transformació digital de les empreses agroalimentàries

Objecte: línia de finançament dirigida a impulsar la transformació digital de les empreses del sector agroalimentari i del medi rural amb fons procedents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Persones beneficiàries: empreses mitjanes i menudes agroalimentàries de tota la cadena de valor, incloses les situades en el medi rural que desenvolupen activitats innovadores i/o de base tecnològica que apliquen sobre aquesta (agroTIC)
Imports: entre 25.000 i 1.500.000 €
Interés: euríbor + 3,75% (primer tram) i un interés variables en funció de la rendibilitat
Comissió d’obertura: 0,5%
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 36
Venciment: màxim 9 anys (carència de principal fins 7 anys)
Garantia: projecte empresarial
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso

 

  • Prèstecs ICO

https://www.ico.es/ico-empresas-y-emprendedores