Resumen

Descripció ocupació

El salari seria aproximadament uns 1100 euros. Torns de matí i vesprada. 7 hores per torn.

Categoria professional: Sense categoria laboral determinada

Ocupacions oferides:1

Es requerix

Experiència: Mínima de 6 mesos

S’oferix

Tipus de contracte: Indefinit