Resumen

Hotel ubicat a Oliva selecciona personal per a l’obertura de temporada a partir del pròxim 1 d’abril de 2023. El llocs que selecciona són:

  • Chef
  • Personal cuina
  • Cambrers/es
  • Personal neteja

Les persones interessades poden remetre el seu currículum via whatsApp al telèfon 674521695 (A/A César-Gerència).