EMCORP-AVALEM EXPERIENCIA són programes de subvencions d’iniciativa social destinats a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys, en col·laboració amb les Corporacions Locals.

——————————————————————————————————-

L’Ajuntament d’Oliva a través del Departament d’Ocupació i Empresa, ha executat aquest programa EMCORP-AVALEM EXPERIÈNCIA en 2021-2022 que es va iniciar el 29 d’octubre de 2021 i que va finalitzar el passat 28 d’abril de 2022.

En aquest programa es varen contractar dos treballadors d’almenys 30 anys en les especialitats de tècnic de so i de monitor esportiu.

——————————————————————————————————-

Pendent publicació pròxima convocatòria corresponent a l’any 2023.