Grandària màxima de l'arxiu: 30 MB.
Opcionalment pot pujar el seu curriculum vitae perquè els ocupadors el vegen. Max. grandària d'arxiu: