El programa Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació de Labora que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a les quals va dirigit, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social que possibiliten a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

——————————————————————————————————————————

En 2022-2023, des del Departament d’Ocupació i Empresa, es posaran en funcionament dos nous Tallers d’Ocupació: Aureba I i Oliva Ciutat Comtal II. Els dos donaran inici el 30 de desembre de 2022 i finalitzan el 29 de desembre de 2023. El Centre de Participació Ciutadana “El Pinet” serà la seu on s’impartiràn els dos tallers.

El primer d’ells és el Taller d’Ocupació “Aureba I” que es realitzarà en horari de matí amb dues especialitats. La primera és AGAO0308 “Jardineria i restauració del paisatge” amb un nivell 3 de certificat de professionalitat on és contractaran 10 alumnes-treballadors. La segona especialitat d’aquest taller és IFCD0110 “Confecció i publicació de pàgines web” amb un nivell 2 de certificat de professionalitat i la contractació també de 10 alumnes-treballadors. 

Dins d’aquest taller també es contractaran 5 persones que formaran part de l’equip directiu  i docent del mateix. Aquest equip directiu i docent està format per: director/a; docent de l’especialitat de “Jardineria i Restauració del Paisatge”; docent de l’especialitat de “Confecció i Publicació de pàgines web”; auxiliar administratiu i docent de recolzament.

El segon taller que s’inicia el 30 de desembre de 2022 és exclusivament per a dones i s’anomena Oliva Ciutat Comtal II”. Aquest segon taller es realitzarà en horari de vesprada i disposa també de dues especialitats. La primera és HOTI0108 “Promoció turística local i informació al visitant” i la segona és SSCB0211 “Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil”. Es contractaran, al igual que en el taller de matí, 10 alumnes-treballadores per a cadascuna de les dues especialitats.

En aquest taller “Oliva Ciutat Comtal II” també es contractaran 5 persones que formaran el seu equip directiu i docent: director/a; docent especialitat de “Promoció Turística local i informació al visitant”; docent de l’especialitat de “Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil”; auxiliar administratiu i docent de recolzament.

 *** Tota la informació de seguiment d’actes, baremacions, entrevistes i puntuacions dels dos tallers (tant de l’equip directiu i personal docent com dels alumnes-treballadors) es pot realitzar al següent enllaç del web municipal: https://www.oliva.es/va/labora 

 

TALLER OCUPACIÓ AUREBA I

 

 

TALLER OCUPACIÓ OLIVA CIUTAT COMTAL II